24 May 2019 - جمعه 3 خرداد 1398


 
100% _
90% _
80% _
70% _
60% _
50% _
40% _
30% _
20% _
10% _
 
 
91% 5% 3% 2%
42922158
  سامانه ثبت نام بصورت زنده در کارگاهها و همایشهای موسسه را چگونه ارزیابی می باشد؟
عالی
بسیار خوب
متوسط
ضعیف