5 December 2021 - یکشنبه 14 آذر 1400


ششمین همایش بین المللی رنگ و پوشش

ششمین همایش بین­ المللی رنگ و پوشش (ICCC2015) در 19 تا 21 آبان ماه 1394 به میزبانی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش در محل سالنهای همایش وزارت کار - تلاش و موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، با حضور گروهی از متخصصان و دانشگاهیان، صنعتگران، طراحان و هنرمندان فعال در زمینه رنگ برگزار می شود. این همایش بعد از همایش بین المللی AIC جامعترین همایشی است، که به می تواند به عنوان یک پایگاه علمی در زمینه علوم و فناوری رنگ محسوب شود.
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش که نخستین برگزارکننده این کنگره در سال 1384 بوده است، این بار نیز برگزاری ششمین دوره این همایش را در سال 1394 با امید بر ایجاد بستری مناسب برای اشتراک آخرین دستاورد­ها و ایده­ های محققین و صنعتگران در حوزه مهندسی رنگ و پوشش بر عهده گرفته است.تاريخ انتشار: دوشنبه 16 شهريور 1394
تعداد بازدید: 32939